รายละเอียดการสมัคร

ปฏิทินประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

 

ปฏิทินประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

 

 วิธีสมัครออนไลน์

วิดีโอแนะนำขั้นตอนการสมัครออนไลน์ 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

คำแนะนำวิธีการสมัคร

คำแนะนำวิธีการสมัคร

 

รอบห้องเรียนพิเศษ

หลักฐานในการสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 (ภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4

  รอบห้องเรียนทั่วไป

***** หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการ *****

 รายการอนุมัติค่าบำรุงการศึกษา

รายการอนุมัติค่าบำรุงการศึกษา

สถิติจำนวนการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป

 

สถิติจำนวนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

 

 

  

รอบ ม.3 เดิม

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4

ประกาศวิธีการรับนักเรียนประเภท ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2566

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่

         งานรับนักเรียน