รายละเอียดการสมัคร

 

 

ประกาศมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
***นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่สมัครรอบทั่วไปต้องอาศัยอยู่จริงกับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน หรือผู้อาศัย โดยให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านรับรองการอาศัยอยู่จริง***

 

***** หนังสือรับรองการอาศัยอยู่ของนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ *****

 

วิธีการสมัครออนไลน์

Videoแนะนำขั้นตอนการสมัครออนไลน์ 

แนะนำขั้นตอนการสมัครคร่าวๆ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

หลักฐานในการสมัคร

คำแนะนำวิธีการสมัคร

คำแนะนำวิธีการสมัคร

รอบทั่วไปชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เรียกสำรองครั้งที่ 2)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เรียกสำรองครั้งที่ 1)


ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เรียกสำรองครั้งที่ 1)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 

ระกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (เรียกสำรองครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อนักเรียนความสามารถพิเศษมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ความสามารถพิเศษ) เข้าเรียนชั้น ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบทั่วไป ชั้น ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบทั่วไป ชั้น ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทความสามารถพิศษ ม.1

ประกาศรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไปชั้น ม.1 และ ม.4

รายการอนุมัติค่าบำรุงการศึกษา

รายการอนุมัติค่าบำรุงการศึกษา

สถิติจำนวนการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565

สถิติจำนวนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

รอบห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศเรียนนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ IEP (ภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์)  ม.4 ครั้งที่ 1

ประกาศเรียนนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ IEP (ภาษาอังกฤษ-จีน) ม.4 ครั้งที่ 1

ประกาศเรียนนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4 ครั้งที่ 1

ประกาศเรียนนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1 ครั้งที่ 2


ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1
  ครั้งที่ 1

ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1  ครั้งที่ 1

ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรองรายงานตัวห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1  ครั้งที่ 1

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1  

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 (ภาษาอังกฤษ - วิทยาศาสตร์)

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 (ภาษาอังกฤษ - จีน)

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 (ภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 (ภาษาอังกฤษ-จีน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4

 

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4

 

ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์

  

รอบ ม.3 เดิม

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เดิม

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4

ประกาศแนวทางการรับนักเรียนประเภท ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2565

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่

         งานรับนักเรียน