รายละเอียดการสมัคร

ประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

 

 

ปฏิทินประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

 

***หมายเหตุ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล (ม.3 เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2566  ไม่ต้องสมัครในรอบทั่วไป  ให้เตรียมตัวรอสอบคัดเลือกห้องเรียนในวันที่ 26 มีนาคม 2566     รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ดังแนบในประกาศ 

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4

วิธีสมัครออนไลน์

วิดีโอแนะนำขั้นตอนการสมัครออนไลน์ 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

คำแนะนำวิธีการสมัคร

คำแนะนำวิธีการสมัคร

รอบห้องเรียนทั่วไป

**หลักฐานในการสมัครดังแนบในประกาศด้านล่างนี้

ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

***หมายเหตุ นักเรียนที่สมัครรอบความสามารถพิเศษ ให้สมัครในรอบทั่วไปด้วย 

***** หนังสือรับรองการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่บริการ *****

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียน ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2566

ประกาศเรียกลำดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

*มอบตัววันที่ 4 เมษายน 2566

*มอบตัววันที่ 10 เมษายน 2566

*มอบตัววันที่ 19 เมษายน 2566

 

 

ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

     นักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   หรือหมายเลขโทรศัพท์  044 811849 ต่อ 1 ,0927914131 ,0801413135  ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.  หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวแทนในลำดับต่อไป

*มอบตัวในวันที่ 1 เมษายน 2566 

 

***รายงานคะเเนนสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (คลิก)***

 

ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

     นักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัครนักเรียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล   หรือหมายเลขโทรศัพท์  044 811849 ต่อ 1 ,0927914131 ,0801413135  ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.  หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์  และจะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัวแทนในลำดับต่อไป

*มอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2566 

*มอบตัวในวันที่ 2 เมษายน 2566 

***รายงานคะเเนนสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (คลิก)***

 

รอบความสามารถพิเศษ
 
รอบห้องเรียนพิเศษ

หลักฐานในการสมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

ประกาศเรียกนักเรียนที่ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวและมอบตัว

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 (ภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์)

นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.1

          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 (ภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 (ภาษาอังกฤษ-วิทยาศาสตร์)

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ม.4 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.4

 รายการอนุมัติค่าบำรุงการศึกษา

รายการอนุมัติค่าบำรุงการศึกษา

สถิติจำนวนการรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป

 

สถิติจำนวนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

 

 

  

รอบ ม.3 เดิม

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิมที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4

ประกาศวิธีการรับนักเรียนประเภท ม.3 เดิม ปีการศึกษา 2566

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่

044-811849  ต่อ 1, 0927914131, 0801413135

         งานรับนักเรียน